Huisartsenpraktijk de Gaarde

welkom

Het coronavirus

Onze praktijk moet nog steeds rekening houden met besmettingsgevaar voor Corona. Om dit risico voor zowel patiënten als medewerkers zo klein mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen belangrijk:

  • Patiënten mogen niet zomaar de praktijk binnen lopen zonder afspraak, zeker niet als ze ziek zijn.
  • Eerst moet er telefonisch overleg plaats vinden zodat we kunnen bepalen of er een visite, een consult, een recept of een telefoontje nodig is. We moeten ook een inschatting kunnen maken hoeveel mensen tegelijk in onze praktijk aanwezig zijn en wensen zo min mogelijk verkeer.
  • Houd afstand aan de balie van de assistente.
  • Kom zo veel mogelijk alleen naar de afspraak.
  • Alcohol staat op de statafels die u kunt gebruiken om uw handen te desinfecteren zowel voor als na de afspraak.
  • Wij zullen proberen op tijd patiënten uit de wachtkamer te halen zodat het daar niet te druk wordt.
  • Wij proberen zoveel mogelijk anderhalve meter aan te houden en de contacttijd in de spreekkamer zo kort mogelijk te laten zijn.
  • Wij vragen u om een mondkapje op te doen

Het betekent ook dat we nog steeds op een andere manier werken dan u van ons gewend bent. We vragen daarvoor uw begrip.

Team de Gaarde

Coronavacciantie

Als huisartsen willen wij zo snel mogelijk met de coronavaccinatie
starten omdat dit de enige manier is om de corona pandemie te stoppen. Wij begrijpen dat er veel vragen zijn over het vaccineren: wie er voor in aanmerking komt en de leverdata van de vaccinaties wordt allemaal landelijk bepaald, wij wachten op nadere instructies. Voor al het nieuws rond en antwoord op vragen over coronavaccinatie zie de volgende website: coronavaccinatie.nl.

De volgende groep is onder andere samengesteld met mensen die een BMI hebben van boven de 40. Of hier sprake van is kunt u hier berekenen.

Mocht uw BMI inderdaad boven de 40 uitkomen, laat het ons weten bij voorkeur per mail: pm@huisartsdegaarde.nl of via de telefoon.

Wij proberen u via deze weg zo veel mogelijk op de hoogte te houden.

Nieuws

praktijkaccreditatie

Het is ons weer gelukt! wij zijn door de NHG opnieuw geaccrediteerd voor de aankomende 3 jaar.

Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk van het NHG wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Er wordt gekeken naar praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Ook de mening van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol. Als de praktijk aan de voorwaarden voldoet wordt voor 3 jaar de accreditering verleend.

Wat betekent de NHG-Praktijkaccreditering voor jou als patiënt?

Als een praktijk het kwaliteitskeurmerk bezit, mag je ervan uit gaan dat deze praktijk er alles aan doet om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Deze praktijk levert goede zorg en heeft alles goed op orde. Maar ze geven hiermee ook aan dat ze het belang van de patiënt hoog in het vaandel hebben. 

avondspreekuur

U kunt ook bij ons terecht op het avondspreekuur. Elke donderdagavond tussen 17:00 uur en 19:00 uur kunt u een afspraak maken op het spreekuur van dr. Mülder. In deze tijd is de assistente niet aanwezig en de telefoon niet bereikbaar. Mocht u gebruik willen maken van het avond spreekuur, kunt u een afspraak maken via de assistente of via ons patiëntenportaal.

beveiligd patiëntenportaal

Op onze website hebben wij een beveiligd patiëntenportaal, waarin u een email kunt verzenden, recepten kunt aanvragen en ook een afspraak kunt maken bij de werknemer uit onze praktijk van uw keuze. Deze emails en recepten worden gekoppeld aan uw medische gegevens.

Hiervoor verzoeken wij u om eenmalig te registreren. Uw gegevens worden dan gecontroleerd door de assistente en u krijgt toegang tot ons patiëntenportaal. Iedere patiënt heeft een eigen email adres nodig.

medische gegevens delen

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).